Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
12-00
12-30
13-00
16-30
17-00
17-30
18-00
18-30
19-00
19-30
20-00
20-30
21-00
21-30
22-00
22-30
23-00

(Nazwa kursu)

TRWAJĄ ZAPISY

START KURSU:

45+ taniec brzucha

grupa początkująca

TRWAJĄ ZAPISY

START KURSU:

Taniec Brzucha

grupa średniozaawansowana

TRWAJĄ ZAPISY

START KURSU:
24.04.2017

Balet

dla tancerek orientalnych

TRWAJĄ ZAPISY

START KURSU:
05.09.2016

Sekcja Sportowo-turniejowa II

Master Class

TRWAJĄ ZAPISY

START KURSU:
05.09.2016

Sekcja Sportowo-Turniejowa II

Master Class

TRWAJĄ ZAPISY

START KURSU:
06.09.2016

Bollywood

TRWAJĄ ZAPISY

START KURSU:
25.04.2017

Oriental Dance - dzieci

7-12 lat

TRWAJĄ ZAPISY

START KURSU:
06.09.2016

Tribal

TRWAJĄ ZAPISY

START KURSU:

Taniec Brzucha

grupa początkująca

TRWAJĄ ZAPISY

START KURSU:
29.03.2017

Taniec Brzucha

grupa zaawansowana

TRWAJĄ ZAPISY

START KURSU:
07.09.2016

Taniec Brzucha

grupa średniozaawanwsoana

TRWAJĄ ZAPISY

START KURSU:
9.03.2017

Lekcje prywatne

TRWAJĄ ZAPISY

START KURSU:

Formacja Sihir Stars

TRWAJĄ ZAPISY

START KURSU:
08.09.2016

Sekcja Sportowo-Turniejowa I

Basic - od podstaw początkująca

TRWAJĄ ZAPISY

START KURSU:
07.10.2016

Taniec Brzucha

grupa początkująca

TRWAJĄ ZAPISY

START KURSU:
17.02.2017

Lekcje prywatne

TRWAJĄ ZAPISY

START KURSU:

Taniec Brzucha

grupa średniozaawansowana

TRWAJĄ ZAPISY

START KURSU:
18.04.2017

Taniec Brzucha

grupa początkująca

TRWAJĄ ZAPISY

START KURSU:
11.05.2017