Porady praktyczne

Znajomość rytmów jest niezmiernie ważna dla rozwoju tancerki. Jeśli wyćwiczycie słuch i nauczycie się odróżniać jeden rytm od drugiego, słyszeć unikalny akcent, leżący u podstawy każdego rytmu – otrzymacie klucz do udanego występu do muzyki. Sztuka rozpoznawania rytmów uczyni z was autorytety taneczne, a także doda profesjonalizmu i wyrazu waszemu tańcu.
Aby przygotować się do występu nie jest potrzebna doskonała znajomość pięćdziesięciu rytmów. Głównym zadaniem będzie nauczenie się prawidłowej interpretacji muzyki, do której ma być wykonywany taniec. W tym celu należy przestudiować podstawowe rytmy, nauczyć się wydzielać je z całości kompozycji, a także przygotować kilka kombinacji do każdego konkretnego rytmu. Struktura najbardziej typowej i popularnej kompozycji wygląda następująco:

Wyjście – taniec długości 1,5-2 minut, w którym tancerka często wykorzystuje woal. Wyjściu na scenę zazwyczaj towarzyszą rytmy beledi, maksum, masmoudi, malfuf. Wyjście można również wykonać do rytmu bolero lub chiftetelli. Bolero zazwyczaj występuje w lirycznych utworach, chiftetelli – w melodyjnej improwizacji, która nie zawiera jednej stałej melodii. W tańcu do tych rytmów tancerki również wykorzystują woal. Tancerka powinna znać strukturę i specyfikę wykonywania danych rytmów, aby jej ruchy odzwierciedlały unikalny charakter każdego z nich.
Część główna – 3-5 minutowy kompleks, złożony z określonej ilości zmian rytmu i akcentowanych pauz, które pozwalają tancerce zademonstrować swoją sztukę rytmiczną. Może to być drum solo pełne akcentów i innych niuansów. Aby przygotować występ do wymyślnego improwizowanego drum solo, należy dobrze osłuchać się z nagraniem bębnów, nauczyć rozpoznawać typowe struktury rytmiczne i wykonywać ruchy, charakterystyczne dla każdej grupy rytmów.
Finał – zazwyczaj trwa do 1 minuty i nie zawiera improwizacji. Najczęściej zaczyna się od umiarkowanego tempa a kończy bardzo szybkim. Główne rytmy finału to ayub i malfuf.

Najczęstszy błąd początkujących tancerek polega na poświęcaniu niedostatecznej uwagi zmianom rytmu w muzyce. W rezultacie, w trakcie tańca, podczas zmiany rytmów (beledi, malfouf, masmoudi) często wykonują one te same kroki, figury, kombinacje, shimmy, tracąc przez to wspaniałą okazję do urozmaicenia swojego wykonania i wyrażenia bogactwa muzyki, do której występują.
Na ułożenie i wyćwiczenie choreografii należy poświęcić dużo czasu i sił. W przypadku braku dostatecznego doświadczenia w tworzeniu choreografii lepiej zwrócić się do specjalisty (profesjonalnej tancerki lub choreografa).