Nasza Misja

Misją studia jest propagowanie kultury orientalnej w Krakowie i w Polsce, oraz wielowymiarowy rozwój osobisty, zarówno duchowy, artystyczny, fizyczny, jak i rozwój jednostki w życiu społecznym.

Rozwój duchowy dotyczy pracy nad umysłem oraz pokonywanie własnych słabości przez stawianie sobie wyzwań, a także budowanie poczucia własnej wartości.

Na rozwój artystyczny składają się: rozwinięcie poczucia estetyki, pogłębienie wrażliwości na ruch, muzykę, rytm, aktywne uczestnictwo w sztuce tańca orientalnego zarówno w Polsce jak i za granicą kraju.

Rozwój fizyczny stanowi poprawienie ogólnej sprawności fizycznej, zwiększenie świadomości własnego ciała, odkrywanie możliwości fizycznych jednostki w każdym wieku.

Rozwój w życiu społecznym odbywa się poprzez naukę współpracy w grupie, umiejętność efektywnego treningu w zespole, integracja środowiska kobiet, które łączy ta sama pasja i zainteresowania, oraz dopingowanie sobie wzajemnie w procesie wieloaspektowego rozwoju.

Studio zmierza do aktywnego uczestnictwa w życiu lokalnych społeczności i instytucji związanych z kulturą Bliskiego Wschodu.